×
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

AP RECYCLING ΑΕ
Διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών
Έναντι Σ.Σ. Αγχιάλου Περιοχή ΒΙΠΕ Σίνδου
Σίνδος, 57022 Θεσσαλονίκη, ΤΘ 1122
Τ/F: 2310569620

ΑΠΟΣΤΟΛΗ